Jakie znaczenie dla biznesu ma psychologia społeczna?

Jakie znaczenie dla biznesu ma psychologia społeczna?

Psychologia, jako nauka stawiająca sobie za główny cel zrozumienie zachowania człowieka, dostarcza użytecznych narzędzi wielu dziedzinom życia. Nie inaczej jest z biznesem. Jest to sfera o tyle zależna od różnego rodzaju psychologicznych uwarunkowań, że powstała na jej potrzebę nawet oddzielna subdyscyplina nauk psychologicznych – psychologia dla biznesu. Czym zajmuje się ten nurt? Z jakich teorii korzysta? Czy rzeczywiście jest przydatny dla przedsiębiorców, menedżerów i pośredników biznesu?

Psychologia biznesu porusza wiele fundamentalnych dla funkcjonowania każdej firmy kwestii. Stwierdzenie to ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości zarówno jeśli chodzi o małe, średnie i duże firmy. Każdą z nich tworzą bowiem ludzie – istoty posiadające emocje, uczucia, kierujące się w swoim życiu określonymi schematami poznawczymi i behawioralnymi, których wyjaśnianiem zajmuje się właśnie psychologia.

Psychologia okazuje się być przydatna w identyfikowaniu potrzeb klientów, planowaniu spotkań biznesowych, koordynowaniu projektów, konsultacjach i relacjach opartych na wartościach, czy planowaniu przyszłości firmy.

Jednak najwięcej do powiedzenia psychologia ma w kwestii pracy zespołowej, czyli ogólnie rzecz biorąc relacji międzyludzkich. W tym miejscu na arenę wchodzi psychologia społeczna, która bogato czerpie z dokonań socjologii, nauki o społeczeństwie, ze szczególnym naciskiem na relacje, grupy i komunikację.

Wiedza na temat tego, jakimi prawami rządzi się społeczeństwo, pozwala nie tylko na lepszą współpracę osób pracujących w firmie, ale może także wspomagać jej ekspansję na zewnątrz. Biznes nie funkcjonuje w społecznej próżni. By osiągnąć sukces, musi się dopasować do wartości panujących w społeczeństwie. Tylko dzięki identyfikacji kulturowych i aksjologicznych trendów firmy są w stanie opracować strategię reklamową, która przekona szerokie grona odbiorców. Sama dziedzina, jaką jest marketing, bogato czerpie z dokonań psychologii, czyniąc jej ustalenia podstawą opracowywania metod komunikacji z otoczeniem. Psychologowie społeczni badają, w jaki sposób wpływ społeczny, percepcja społeczna i interakcje społeczne wpływają na zachowanie indywidualne i grupowe. Wiedza ta może być bardziej przydatna dla biznesu niż się na pierwszy rzut oka wydaje.

To pokazuje, że psychologia w ogromnym stopniu wykracza poza jej podstawowe rozumienie – nie jest przydatna jedynie do przepracowywania osobistych problemów ludzi w gabinecie terapeutycznym. Nauka wyjaśniająca ludzkie zachowanie może wiele zaoferować dziedzinom pozornie niezwiązanym z kwestią odczuć wewnętrznych i świata emocji, które w potocznym rozumieniu postrzega się jako oparte na chłodnej kalkulacji. Jednak sfery życia takie jak biznes, ekonomia, zarządzanie czy marketing mogą wiele zyskać opierając swoje działania na tradycyjnej psychologii i psychologii społecznej. Współczesne kształcenie osób uczących się do pełnienia funkcji kierowniczych fakt ten uwzględnia, czyniąc nauki psychologiczne ważnym punktem swoich programów.