Czy wiara uzdrawia?

Czy wiara uzdrawia?

Definicja wiary jest niezwykle ciekawym zagadnieniem. Wiarę można rozpatrywać na płaszczyźnie teologicznej,…